Sösdala församling

            Svenska kyrkans emblem

Innehåll 
 

Häglinge kyrkaHäglinge kyrka

Kyrkan byggdes 1877 och ersatte en medeltida helgedom, som funnits på samma plats. Den hade en altaruppsats av Johan Ullberg. Delar av den - Kristus på korset, Maria och Johannes - utgör altarprydnad i dagens kyrka.
  Från ett 1500-tals altarskåp härstammar S:t Olof och S:t Johannes, som flankerar altaret. Dopfunten med klöverbladsornament tillhör den så kallade Ravlundagruppen. Konstnären Hilding Hägleby skänkte på 1960-talet ett vackert fönster i glasmosaik, som pryder tornet.Altaruppsatsen är tillverkad av Ullberg från Finja i mitten av 1700-talet.
Predikstolen.
Dopfunten (se ovan).
Den nya minneslunden.
Församlingshemmet ligger nära kyrkan.


Upp

Webbansvarig Gunnar Appelqvist